DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Hizmetleri; müşterilerin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, müşteri mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir. Danışmanlık Hizmetleri, en genel ifadesi ile sonucunda bir danışmanlık raporunun üretileceği “bilgi bazlı” hizmetlerdir. Bir ürün ve/veya çözümün üretimi ya da devreye alınmasını içermezler.
Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:
Sistem Danışmanlığı,
Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı,
Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı,
• Süreç Danışmanlığı,
• Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı.

Danışmanlık Hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin bakım, destek, işletim ve yönetim hizmetleri kapsam dışıdır. Danışmanlık Hizmetleri, teknik bilgi, beceri ve en önemlisi belirli bir konuda deneyim gerektiren alanlarda çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen, kısa sürede yoğun ve etkin bilgi transferi yapmayı amaçlayan, iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konmasına ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine ihtiyaç duyan tüm firmalar tarafından kullanılabilir. Sanallaştırma, fiziksel donanımları soyutlayarak, kaynakları istenilen miktarda mantıksal parçalara bölen ve bu sayede donanımlardan üst seviyede verim alınmasını sağlayan teknoloji çözümüdür. Bu amaçla BBT Bilişim Hizmetleri tarafından, yapılan analizlerle ihtiyaçlarınıza en uygun sanallaştırma çözümü belirlenmekte ve sunulmaktadır. Sanallaştırma yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldırıp, hizmet, ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde tasarruf sağlar. Bilgi işlem birimleri için sanallaştırma, yönetimin merkezileştirilmesini sağlayarak, işletme maliyetinin azaltılması ve iş sürekliliği masrafları arasındaki dengeyi sağlar. Sunulan bu çözümlere ilave olarak, danışmanlık, bakım ve yönetim hizmetleri de BBT Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz : İletişim İçin.

Sanallaştırma Çözümleriyle İlgili İş Ortaklarımız

BBT Bilişim Hizmetleri sanallaştırma çözümlerinde aşağıdaki marka, ürün ve iş ortaklıklarıyla hizmet sunmaktadır:

Sanallaştırma Çözümleriyle İlgili Detaylı Bilgi

Fiziksel kaynağımızı, ihtiyacımız doğrultusunda istediğimiz kadar mantıksal parçalara bölerek, toplam sunucu verimliliğini optimize etmeye sanallaştırma deniyor. İş gücü kaybını ve maliyetleri azaltmasının yanı sıra sanallaştırma, işletmelere yüksek verimlilik ve esneklik sağlıyor. Sanallaştırma kısaca fiziksel bir yapıyı alıp mantıksal hale getirmektir.

Sanallaştırılmış bir bilgisayar temelde sadece bir sabit disk dosyasıdır. Bununla beraber sabit diskinizdeki bu dosya, aslında bir yedekleme (backup) dosyası olarak da sayılabilir. Yani bu dosyayı (işletim sistemi ve içindeki uygulamaları) istediğiniz yere taşıyıp sonradan sanal makineye tekrar kopyalayarak çalıştırabilirsiniz. Sanallaştırma çeşitlerini ise şöyle sıralayabiliriz: Sunucu Sanallaştırması, Uygulama Sanallaştırma, Sunum Sanallaştırması, Masaüstü Sanallaştırması ve Depolama Sanallaştırması.

Bir sistem odasında 100 tane fiziksel server olduğunu varsayalım. Bu serverlerin çalışması için elektrik, birbirleri ile haberleşme için kurulan network cihazları, rack kabinlerin kapladığı alan, soğutma giderleri, arızalandığı zaman ayırdığınız bütçe bakım giderleri peş peşe eklediğiniz zaman cebinizi yakacak tutarda bir rakam ortaya çıkacaktır. Oysa serverlerinizi sanal ortama taşımış olsaydınız 100 tane sunucuyu bir rack dolaba sığdırarak bakım elektrik soğutma ve kapladığı alandan doğan giderler büyük oranda azalacaktır. 4 adet fiziksel server, bir network disk havuzu ile 100 adet serverı sanal olarak kontrol edebilirsiniz ve yönetebilirsiniz. BT çalışanları için en büyük kabus bir serverın bozulması ve yeniden kurulması işlemidir.Sanal sistemde ise mevcut serverın yedeklerini belirli zamanlarda alıyorsanız, bozulan serverın yerine yenisini koymanız en fazla 30 dakika sürmektedir. Ayrıca sanal ortama taşıdığız sunucuları fiziksel ortama fiziksel ortamdaki sunucuları sanal ortama kolayca taşıyabilirsiniz.

Sunucularınızı sanallaştırdığınız zaman;

• Yazılım/Donanım bağımsızlığı: Dinamik olarak donanım kaynaklarının sanallaştırma katmanı (Hypervisor) aracılığı ile kullanımı,
• Şeffaflık: Tam anlamı ile gerçek donanım gibi çalışır,
• Hızlı Sistem oluşturma: Şablonlardan çok kısa sürede yeni sunucular oluşturabilme,
• Merkezi Yönetim: Tek Merkezden tüm sunucuların yönetim ve raporlanması,
• Lisanslama: Tek enterprise Lisansla 4 işletim sistemi çalıştırma,
• Donanım barındırma ve yazılım geliştirme maliyetlerini ~%40 düşürmek,
• Operasyon maliyetlerini ~%70 düşürmek,
• Arttırılmış kullanılabilirlik,
• En yüksek seviyede ölçeklenebilme,
• Kritik görevli uygulamalar için gerekli kaynakları sağlamayı garantilemek mümkün.
Sanallaştırma öncesi;
• Her sunucu için tek işletim sistemi,
• Yazılım ve donanım ayrılmaz halde,
• Aynı sunucu üzerinde birden fazla uygulama çalıştırma sorunları (Kaynak çakışmaları),
• Düşük utilizasyon,
• Esnek olmayan pahalı altyapı,


Sanallaştırma sonrası;
• İşletim sistemi ve donanım arasındaki bağ koparıldı.
• İşletim sistemi ve uygulama sanallaştırılarak aynı donanım içinde yönetilebilir ayrı bir VM haline geldi.
• Güçlü hata ve güvenlik izolasyonu
• Artık sunucular donanım bağımsız, yani istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar:
• Vmware sanallaştırma sayfası: http://www.vmware.com/tr/virtualization
• Microsoft Hyper-V sanallaştırma sayfası: http://www.microsoft.com/tr-tr/server-cloud/solutions/virtualization.aspx