SAHA HİZMETLERİ & YERİNDE DESTEK

BBT Bilişim Hizmetleri, gereksinimlerinizi ve hedeflerinizi destekleme konusunda yönetim yeteneklerinizi değerlendirmenize, planlamanıza ve tasarlamanıza yardımcı olur. Bu hizmetler, hizmet yönetimi için uygulamalı çalışmalar, araç stratejileri ve ISO/IEC, ITIL ve COBIT Standartlarında uygulamalar ile desteklenmektedir.
Bu çalışma yapısı ile ,
Risklerin azaltılması,
Kalitenin artırılması,
Maliyetlerin denetlenmesi,
BT hizmetlerinin yönlendirme ve denetleme yeteneğinizin geliştirilmesi,
Müşteri memnuniyetini artırılması,
Müdahale ve Çözüm taahhütlerinin yerine getirilmesi ( SLA )
BT altyapınızın verimliliği ve etkinliği konularında firmanızın iş ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek çözümlerin oluşturulması hedeflenmektedir.

BBT Bilişim Hizmetleri, BT ortamınızı sektörde kabul gören en iyi uygulamalarla yeniden değerlendirmeniz ve oluşturmanız için yanınızdadır.Hizmet Yönetimi yaklaşımımız ile aldığınız hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmanıza, daha iyi yönetip kontrol altında tutmanıza ve altyapı yatırımınızdan daha fazla getiri elde etmenize yardımcı olabiliriz.Danışmanlık hizmetlerimizi gerçekleştirirken öncelikle analiz ve değerlendirme çalışmaları yapar ve ayrıntılı, öncelikleri belirlenmiş bir yol haritası ve teknik mimari geliştiririz.
Bu hizmetler ile:
Operasyonel verimliliğin artırılması ve BT kaynaklarının daha etkili kullanımı,
BT’ nin çevreye etkisini belirleme ve bu etkiyi azaltacak bir yaklaşım planlanması,
Operasyonel maliyetleri azaltılması,
Hizmet iyileşmesi sağlamak için yeni teknolojilerin mevcut altyapınıza uygulanması ve sonlandırılması sağlamaktayız.