VARLIK YÖNETİMİ

IT Sektöründe teknoloji değişiminin hızlı,ürün arzının artan trendi ve globalleşen dünyada ortak marka ve ürün kullanımın artması, IT sektöründeki varlık yönetimini farklı kılmaya başlamıştır.

Ürünlerin tanınması, fonksiyonlarının bilinmesi ve bütünleşik yapıların çözümlenmesi IT varlık yönetimini alışılagelmiş varlık yönetiminden farklı kılmaktadır.
Varlıkların yönetimi, varlıklara bağlı büyüme, risk, düzenleme, raporlama hizmetlerinin bütünleşik yapıda sunulması anlamına gelir. Varlık yönetiminin sağladığı en temel avantajlar;
Envanter yönetimi (IT,Non-IT ve diğer) Proje kapsamında istenen tüm varlıkların kayıt altına alınması, kayıtların güncellenmesi, paylaşım platformunun belirlenmesi ve işletilmesi sağlanmaktadır. Envanter yönetiminin tüm kuralları tanımlanır, işletilir ve kontrol edilir.
Envanterlerin taranması Varlıklar ile ilgili önceden tanımlanmış herhangi bir detay bazında sistemden taranması ve istenen rapor formatında tercih edilen ortama aktarılması sağlanmaktadır.
Kontrat yönetimi Hizmet kontratları bazında , varlıkların ilgili kontratlara bağlanması, kontrat süreleri boyunca istenen verilerin güncellenmesi ve barındırılması.
Varlık getiri hesaplama Varlıklar içinde kiralama ,leasing vb modeller ile proje veya dönemsel getirileri olan kalemlerin getirilerinin planlanması ve bütçelenmesi.
Varlık içerik ve yer değişiklikleri Hizmet kapsamında varlıkların tekil veya genel olarak uğradıkları içerik (Marka,Model,Seri No,Hizmet sağlayıcı vb) değişiklikleri ile lokasyon, birimler vb yerdeğişikliklerinin kayıt altına alınması,güncellenmesi.
Kullanım potansiyeli ve verimlilik Varlıkların lokasyon ve kullanıcı bazında tutulan kayıtlarının, ürünün hizmet çıktıları bazında kıyaslanarak potansiyel ve verimlilik hesaplanması.
Raporlama hizmetleri Hizmet kapsamında tanımlanmış varlıklara ait tüm dataların istenen formatta, zamanda ve detayda, istenen ortama aktarılması sağlanmaktadır.
Maliyet izleme Varlıkların işletme, bakım, onarım, servis vb maliyetlerinin varlık datasına işlenerek anlık, dönemsel ve isten maliyet kalemleri bazında izlenmesi, kontrolü ve raporlanması.
Yaşam Döngüsü Yönetimi Varlıkların, kullanıma bağlı, kanunlar ile belirlenmiş, bütçe olarak tanımlanmış vb her türlü yaşlandırma kriterlerine göre sistem üzerinden kontrolü, izlenmesi ve raporlanması.
Mevzuat uyumluluk kontrolleri Kanuni olarak istenen kriterlerin sistem varıkları datasına işlenmesi sureti ile istenen zamanda ve belirlenen kriterler bazında izlenmesi, kontrolü ve raporlanması hizmetleridir.

BBT BİLİŞİM HİZMETLERİ, Varlık Yönetimi hizmetlerini, uçtan uca ve taahhüt edilen detaylar bazında müşteri memnuniyetini %100 sağlayacak şekilde sağlamaktadır.