SUNUCU SİSTEMLERİ DESTEĞİ

Sunucu Sistemleri Destek Hizmeti, müşterilerin BT altyapısında bulunan sunucuların standartlara uygun bir biçimde kurulmasını, çalıştırılmasını ve bakımını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; sunucu sistemlerinde oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.
Belirlemiş olduğumuz çözümün planlamasını yaparak kurulum öncesinde gerekli tüm aşamaları tamamlıyor ve eksiksiz bir şekilde yeni yapıya geçmenizi sağlıyoruz.

Projenin tamamlanmasından sonraki süreç kurulum sürecidir. Öncelikli olarak sorunsuz bir geçiş için kurulum öncesinde planlama yapılması önemlidir.

• Kurulum öncesinde altyapısal gereksinimlerin belirlenerek müşteri ile paylaşılması.
• Kurulum öncesinde proje kurulum dokümanın hazırlanarak müşteri ile paylaşılması.
• Donanımların fiziksel kurulum ve konfigürasyonlarının yapılması.
• Yazılım ve donanım bileşenlerinin güncellemelerinin yapılması.
• Kurulum sonrası performans iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi.
• Müşteri ortamından ve aktarımlarının sorunsuz olarak sağlanması.